We have found 27 properties on Kuhio Ave, Honolulu, HI. Average price per square feet on Kuhio Ave is $1,623. It is 297.8% higher than average price per sqft Honolulu. Average sale price on Kuhio Ave is $17,666,667. It is 1,702.7% higher than average sale price in Honolulu.

List of properties

AddressOwnerView Details
2092 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815
N/A
2092 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815N/AView Details
2106 Kūhiō Ave, Honolulu, HI 96815
N/A
2106 Kūhiō Ave, Honolulu, HI 96815N/AView Details
2139 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815
N/A
2139 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815N/AView Details
2140 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815
N/A
2140 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815N/AView Details
2170 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815
N/A
2170 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815N/AView Details
2211 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815
N/A
2211 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815N/AView Details
2229 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815
N/A
2229 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815N/AView Details
2255 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815
N/A
2255 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815N/AView Details
2299 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815
N/A
2299 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815N/AView Details
2301 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815
N/A
2301 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815N/AView Details
2310 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815
N/A
2310 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815N/AView Details
2330 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815
N/A
2330 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815N/AView Details
2345 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815
N/A
2345 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815N/AView Details
2375 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815
N/A
2375 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815N/AView Details
2406 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815
N/A
2406 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815N/AView Details
2414 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815
N/A
2414 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815N/AView Details
2425 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815
N/A
2425 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815N/AView Details
2440 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815
N/A
2440 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815N/AView Details
2441 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815
N/A
2441 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815N/AView Details
2442 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815
N/A
2442 Kuhio Ave, Honolulu, HI 96815N/AView Details